Instagram

Výchovný poradce

Konzultace, poradenství

1 › KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Studenti mohou využít možnosti poradenství v oblasti volby volitelných seminářů a následného studia po ukončení gymnázia. Výchovný poradce může pomoci s výběrem seminářů či vysoké školy jednak pomocí konzultace
a poradenského rozhovoru, tak také využitím dotazníků profesní a studijní orientace.

Studenti zároveň pravidelně dostávají informace o vysokých školách (přijímací řízení, nabízené obory).

2 › STUDIUM

Dále je možné se na výchovného poradce obrátit v otázce učení (efektivita studia, motivace k učení), školní ne/úspěšnosti či v případě jakýchkoliv problémů s učením a zvládáním výuky. Výchovný poradce zprostředkovává kontakt mezi rodiči žáka a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra).

Výchovný poradce také eviduje a ve spolupráci s učiteli podporuje talentované žáků (účast v soutěžích, Středoškolská odborná činnost, metodika výuky).

3 › VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROBLÉMY   

V neposlední řadě se na výchovného poradce mohou obrátit studenti, rodiče či učitelé v otázce výchovných či jiných problémů (problémy s chováním, podezření na šikanu, psychosociální problémy).

Výchovný poradce je v kontaktu s místními odborníky (psycholog/psychiatr) a odbornými zařízeními (Centrum prevence, PPP, Spektrum).

 

Užitečné odkazy

 

Možnosti studia v zahraničí aneb jak a kam vycestovat během studia na GymZR

Možnosti studia v zahraničí aneb jak a kam vycestovat během studia na GymZR

V dnešní době mají studenti velké množství možností, jak studovat v zahraničí již během střední školy. Přinášíme základní přehled projektů, v rámci kterých je možné vycestovat a studovat v zahraničí.

20. 8. 2021 Výchovné poradenství

Budoucí medici na exkurzi v nemocnici

Budoucí medici na exkurzi v nemocnici

Koncem června vyrazilo 14 studentů a studentek ze 3. a 4. ročníku na exkurzi do Nemocnice Nové Město na Moravě. Čekala je zajímavá prohlídka nemocnice, ukázka práce zdravotníků a také setkání s primáři a primářkami.

24. 7. 2021 Exkurze Výchovné poradenství

Semináře na GymZR & Salmondo – aplikace, která studentům pomůže s výběrem kariéry

Semináře na GymZR & Salmondo – aplikace, která studentům pomůže s výběrem kariéry

Studenti druhého a třetího ročníku v těchto týdnech vybírají semináře do dalšího školního roku. Studenti 2. A, 2. B a sexty vybírají již z nové a rozšířené nabídky povinně volitelných předmětů – díky novému školnímu vzdělávacímu plánu si volí 3 semináře ve třetím ročníku a 5 seminářů ve čtvrtém ročníku. Nabídka je pestrá, přibyly nové semináře, jako například Geografie v praxi, Fyzikální seminář pro mediky, Aktuální dění ve světě, Seminář z psychologie, Komunikace v českém jazyce, Zajímavé otázky moderní fyziky a mnoho dalších.

4. 1. 2021 Výchovné poradenství

Icons made by Freepik from www.flaticon.com