Instagram

Výchovný poradce

Konzultace, poradenství

1 › KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Studenti mohou využít možnosti poradenství v oblasti volby volitelných seminářů a následného studia po ukončení gymnázia. Výchovný poradce může pomoci s výběrem seminářů či vysoké školy jednak pomocí konzultace
a poradenského rozhovoru, tak také využitím dotazníků profesní a studijní orientace.

Studenti zároveň pravidelně dostávají informace o vysokých školách (přijímací řízení, nabízené obory).

2 › STUDIUM

Dále je možné se na výchovného poradce obrátit v otázce učení (efektivita studia, motivace k učení), školní ne/úspěšnosti či v případě jakýchkoliv problémů s učením a zvládáním výuky. Výchovný poradce zprostředkovává kontakt mezi rodiči žáka a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra).

Výchovný poradce také eviduje a ve spolupráci s učiteli podporuje talentované žáků (účast v soutěžích, Středoškolská odborná činnost, metodika výuky).

3 › VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROBLÉMY   

V neposlední řadě se na výchovného poradce mohou obrátit studenti, rodiče či učitelé v otázce výchovných či jiných problémů (problémy s chováním, podezření na šikanu, psychosociální problémy).

Výchovný poradce je v kontaktu s místními odborníky (psycholog/psychiatr) a odbornými zařízeními (Centrum prevence, PPP, Spektrum).

 

Užitečné odkazy

Icons made by Freepik from www.flaticon.com