Instagram

Výchovný poradce

Konzultace, poradenství

1 › KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Studenti mohou využít možnosti poradenství v oblasti volby volitelných seminářů a následného studia po ukončení gymnázia. Výchovný poradce může pomoci s výběrem seminářů či vysoké školy jednak pomocí konzultace
a poradenského rozhovoru, tak také využitím dotazníků profesní a studijní orientace.

Studenti zároveň pravidelně dostávají informace o vysokých školách (přijímací řízení, nabízené obory).

2 › STUDIUM

Dále je možné se na výchovného poradce obrátit v otázce učení (efektivita studia, motivace k učení), školní ne/úspěšnosti či v případě jakýchkoliv problémů s učením a zvládáním výuky. Výchovný poradce zprostředkovává kontakt mezi rodiči žáka a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra).

Výchovný poradce také eviduje a ve spolupráci s učiteli podporuje talentované žáků (účast v soutěžích, Středoškolská odborná činnost, metodika výuky).

3 › VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROBLÉMY   

V neposlední řadě se na výchovného poradce mohou obrátit studenti, rodiče či učitelé v otázce výchovných či jiných problémů (problémy s chováním, podezření na šikanu, psychosociální problémy).

Výchovný poradce je v kontaktu s místními odborníky (psycholog/psychiatr) a odbornými zařízeními (Centrum prevence, PPP, Spektrum).

 

Články

Budoucí medici na exkurzi v Nemocnici Nové Město na Moravě

Budoucí medici na exkurzi v Nemocnici Nové Město na Moravě

Na konci listopadu proběhla již potřetí exkurze do Nemocnice Nové Město na Moravě. Studenti 3. a 4. ročníku se zájmem o zdravotnické profese měli možnost poznat podrobněji chod nemocnice. Během exkurze navštívili 4 oddělení, na každém z nich hovořili s primářem či jiným pracovníkem o činnosti daného oddělení.

17. 12. 2023 Biologie Exkurze Výchovné poradenství

Studenti studentům opět po roce na GymZR. Letos v novém formátu

Studenti studentům opět po roce na GymZR. Letos v novém formátu

V polovině února se ve škole opět odehrála tradiční akce Studenti studentům. Na gymnázium zavítalo víc jak 20 absolventů školy, nyní vysokoškolských studentů, aby předali gymnazistům své čerstvé zkušenosti z univerzit a pomohli jim tak s výběrem vysoké školy, semináře nebo jen maturitního předmětu.

23. 3. 2023 Rada studentů Život na gymnáziu Výchovné poradenství

Jak „být ready“ pro uplatnění na trhu práce řeší akce zvaná READYCON

Jak „být ready“ pro uplatnění na trhu práce řeší akce zvaná READYCON

V říjnu měli maturanti možnost zúčastnit se v rámci výuky akce s názvem READYCON. O co šlo a jak akce probíhala?

1. 12. 2022 Výchovné poradenství

Stali jsme se partnerskou školou Mensy České republiky

Stali jsme se partnerskou školou Mensy České republiky

Tento školní rok probíhá na naší škole řada novinek. Jednou z nich je i nově navázaná spolupráce s Mensou České republiky. Partnerstvím chceme rozšířit možnosti rozvoje pro všechny žáky školy. Vedle kroužků, stáží a soutěží to je ideální cesta, jak rozvíjet nadání žáků naší školy.

25. 11. 2022 Výchovné poradenství

Povolání kolem nás aneb kariérní vzdělávání v kvartě

Povolání kolem nás aneb kariérní vzdělávání v kvartě

Udělat rozhovor se sportovním komentátorem ČT, dopravním pilotem či se starostou města? Žádný problém!

27. 4. 2022 Výchovné poradenství

Na jaké studijní cesty se vydali loňští absolventi GymZR? Několik zajímavých čísel

Na jaké studijní cesty se vydali loňští absolventi GymZR? Několik zajímavých čísel

V loňském školním roce úspěšně odmaturovalo 88 studentů. V následujícím krátkém článku přinášíme přehled oborů, které se rozhodli naši absolventi studovat.

29. 11. 2021 Výchovné poradenství

Možnosti studia v zahraničí aneb jak a kam vycestovat během studia na GymZR

Možnosti studia v zahraničí aneb jak a kam vycestovat během studia na GymZR

V dnešní době mají studenti velké množství možností, jak studovat v zahraničí již během střední školy. Přinášíme základní přehled projektů, v rámci kterých je možné vycestovat a studovat v zahraničí.

20. 8. 2021 Výchovné poradenství

Budoucí medici na exkurzi v nemocnici

Budoucí medici na exkurzi v nemocnici

Koncem června vyrazilo 14 studentů a studentek ze 3. a 4. ročníku na exkurzi do Nemocnice Nové Město na Moravě. Čekala je zajímavá prohlídka nemocnice, ukázka práce zdravotníků a také setkání s primáři a primářkami.

24. 7. 2021 Exkurze Výchovné poradenství

Semináře na GymZR & Salmondo – aplikace, která studentům pomůže s výběrem kariéry

Semináře na GymZR & Salmondo – aplikace, která studentům pomůže s výběrem kariéry

Studenti druhého a třetího ročníku v těchto týdnech vybírají semináře do dalšího školního roku. Studenti 2. A, 2. B a sexty vybírají již z nové a rozšířené nabídky povinně volitelných předmětů – díky novému školnímu vzdělávacímu plánu si volí 3 semináře ve třetím ročníku a 5 seminářů ve čtvrtém ročníku. Nabídka je pestrá, přibyly nové semináře, jako například Geografie v praxi, Fyzikální seminář pro mediky, Aktuální dění ve světě, Seminář z psychologie, Komunikace v českém jazyce, Zajímavé otázky moderní fyziky a mnoho dalších.

4. 1. 2021 Výchovné poradenství

Icons made by Freepik from www.flaticon.com