Instagram

Studenti studentům opět po roce na GymZR. Letos v novém formátu

23. 3. 2023 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Rada studentů Život na gymnáziu Výchovné poradenství

V polovině února se ve škole opět odehrála tradiční akce Studenti studentům. Na gymnázium zavítalo víc jak 20 absolventů školy, nyní vysokoškolských studentů, aby předali gymnazistům své čerstvé zkušenosti z univerzit a pomohli jim tak s výběrem vysoké školy, semináře nebo jen maturitního předmětu.

Novinkou v letošním roce byl formát celého setkání. Akce proběhla v dopoledních hodinách pro všechny studenty 2. a 3. ročníku. Přednášky vysokoškoláků byly rozděleny do bloků, každý student si vybral dva bloky, které postupně navštívil. Nabídka byla pestrá, bloků bylo celkem sedm: právo, ekonomické obory, technické obory, zdravotnictví, přírodní vědy, učitelství, humanitní obory.

V každém bloku vystoupilo postupně cca 3–5 absolventů. Studenti GymZR tak mohli vyslechnout zkušenosti a informace ze studia logopedie, architektury, farmacie, fyzioterapie, strojírenství, stomatologie, jaderné fyziky a mnoha dalších oborů. Právě výměna zkušeností, předání rad a tipů k přijímacím zkouškám, k začátku studia na VŠ a k celému studiu na univerzitě jsou hlavní cíle akce Studenti studentům.

Na závěr patří velký dík Radě studentů za organizaci celé akce.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com