Instagram

O GYMZR

Gymnázium Žďár nad Sázavou je moderní škola, jejímž cílem je předání kvalitního vzdělání a rozvoj dovedností, které potřebuje člověk ve 21. století.

Z této vize vychází i pojetí výuky na naší škole – zaměřujeme se na rozvoj spolupráce, komunikace, práce s informacemi či sebevzdělávání. Průběžně aktualizujeme obsahovou náplň předmětů, aby výuka odrážela současný vývoj ve vědě a společnosti.

Studium je organizováno v osmiletém a čtyřletém studijním cyklu. Zavedli jsme nový vzdělávací program – snížili jsme hodinovou dotaci ve společné části studia a výrazně rozšířili hodinovou dotaci volitelných seminářů, aby si každý student mohl vybrat to, co ho zajímá a to, co bude v dalším studiu potřebovat.

GYMZR a CIZÍ JAZYKY

 

GYMZR a TECHNOLOGIE

GYMZR a TVOJE VOLBA

KURZY GO! NA GYMZR

Na začátku studia je důležité se dobře seznámit s novými spolužáky. K tomu využíváme zážitkové adaptační kurzy GO!, na jejichž pohodovém průběhu se podílejí učitelé ve spolupráci se studenty a absolventy.

SPORT NA GYMZR

Sportování je nedílnou součástí studia. Pro naše studenty pravidelně pořádáme sportovní kurzy. V sekundě se jedná o kurz běžeckého lyžování, v 1. ročníku kurz sjezdového lyžování a snowboardingu a ve 3. ročníku kurz vodácký. Studenti mohou využívat široké nabídky aktivit školního sportovního klubu.

VOLNÝ ČAS NA GYMZR

Mnozí z našich studentů se zapojují do školních volnočasových aktivit, jejichž nabídku stále rozšiřujeme. Příští školní rok se mohou realizovat v následujících aktivitách:

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A CESTOVÁNÍ NA GYMZR

Klademe velký důraz na využívání jazykových dovedností v reálném životě, a proto pro studenty pravidelně pořádáme jazykové poznávací zájezdy do zemí, jejichž úřední řeči vyučujeme.

Další možnost cestovat a zároveň se vzdělávat nabízí dlouholetá účast naší školy v programu Erasmus+. V rámci zahraničních setkání tak naši studenti řeší projektová témata se svými vrstevníky z partnerských škol.

Našim nejnadanějším studentům se daří postupovat na mezinárodní kola soutěží a cestovat tak do zemí po celém světě.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Naši studenti mají dlouhodobě vysokou úspěšnost u státních maturitních zkoušek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. V loňském roce byla úspěšnost u maturitních zkoušek 100%.

POČTY ABSOLVENTŮ GYMZR DLE VYBRANÉHO STUDIA NA VŠ (2023)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY

Úspěšnost absolventů gymnázia při přijímacích zkouškách na VŠ je dlouhodobě vysoká. Průměrný počet úspěšně přijatých absolventů na VŠ je za posledních 10 let 97 %.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com