Instagram

Na jaké studijní cesty se vydali loňští absolventi GymZR? Několik zajímavých čísel

29. 11. 2021 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Výchovné poradenství

V loňském školním roce úspěšně odmaturovalo 88 studentů. V následujícím krátkém článku přinášíme přehled oborů, které se rozhodli naši absolventi studovat.

Většina studentů pokračuje ve studiu na vysoké škole (84 studentů), 4 studenti nastoupili na vyšší odbornou školu (jazykové, umělecké, hotelnictví a gastronomie).

V následujícím grafu lze vidět počty absolventů dle vybraného oboru na vysoké škole. Dominují lékařské obory (9x všeobecné lékařství, 3x zubní lékařství, 2x fyzioterapie, 2x zdravotní záchranář, 1x farmacie atd.). 16 studentů ekonomických oborů se ještě dělí na 6 studentů mezinárodních vztahů a mezinárodního obchodu, 7x ekonomie a financí, 3x cestovního ruchu. Na druhém místě je učitelství (vybrané kombinace předmětů např. D+AJ, ČJ+ZSV, M+BI, M+Z, 3x speciální pedagogika). 8 studentů pokračuje ve studiu práv.

Zastoupení (většinou 2-4 studenti) máme ale v mnoha dalších oborech (architektura, filolgie, logopedie, chemické a biologické obory, geografie a kartografie, strojírenství a stavební fakulty). Po jednom studentu máme své absolventy na psychologii, žurnalistice, sportovní fakultě či na radiologické asistenci. Mezi zajímavé obory, které se často nevyskytují, patří např. tlumočnictví českého znakového jazyka či japanistika.

Co se týče výběru města, tak dominuje Brno. Na druhém místě je zastoupena Praha, své studenty si našla i města, jako je Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice či Pardubice. 2 studenti studují v zahraničí – Jaroslav Svoboda studuje obor International Studies, Governance and Global Affairs Faculty na Leiden University. V zahraničí pokračuje i Kateřina Fialová, konkrétně ve studiu teoretické fyziky na New York University ve Spojených arabských emirátech.

Letošní maturanti v těchto týdnech vybírají své budoucí obory, fakulty a školy.

Aktuální informace vždy najdou budoucí studenti VŠ na webových stránkách univerzit, přínosný může být i web vysokeskoly.cz či kampomaturite.cz. Přejeme všem dobré rozhodnutí a hodně sil a vytrvalosti do přípravy na přijímací zkoušky.

Lukáš Bořil, kariérní poradce

Icons made by Freepik from www.flaticon.com