Instagram

Jak „být ready“ pro uplatnění na trhu práce řeší akce zvaná READYCON

1. 12. 2022 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Výchovné poradenství

V říjnu měli maturanti možnost zúčastnit se v rámci výuky akce s názvem READYCON. O co šlo a jak akce probíhala?

„READYCON je online vysílaná akce, jejíž cílem je každoročně přinášet nejnovější poznatky o měnícím se trhu práce přímo do tříd středních škol. Akce poskytuje studentům přehled o aktuálních trendech na trhu práce a ve vybraných odborných oblastech, čímž je připravuje na přijímání lepších kariérních rozhodnutí, která jim pomohou při uplatnění v rychle se měnícím pracovním prostředí.“

Ve škole jsme vytvořili 4 místnosti, kde se promítali přednášky a videa z oboru zdravotnictví, strojírenství, informačních technologií a financí. Studenti mohli vidět, jaké aktuální trendy hýbou danými obory či měli možnost poslechnout si náplň různých povolání. V oboru finance to byla například přednáška o kryptoměnách, o odvrácené straně digitálního bankovnictví – problémech vishing či phishing nebo ukázka práce auditora či účetního.

Poslední část byla pro všechny skupiny společná a byla věnována tzv. soft skills, které by člověk vstupující na trh práce ve 21. století měl mít. Mezi ty patří rozhodně schopnost komunikovat, efektivně řešit problémy, ochota učit se nové věci či odolnost a přizpůsobivost.

Podrobnější článek o READYCONu si můžete přečíst zde: https://www.flowee.cz/floweecity/praha/10768-readycon-cesko-2022-zmeny-na-trhu-prace-a-jak-se-v-nich-neztratit nebo se můžete podívat rovnou na web akce: https://www.readycon.live/cs

Icons made by Freepik from www.flaticon.com