Instagram

Povolání kolem nás aneb kariérní vzdělávání v kvartě

27. 4. 2022 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Výchovné poradenství

Udělat rozhovor se sportovním komentátorem ČT, dopravním pilotem či se starostou města? Žádný problém!

Na začátku pololetí se v kvartě v rámci hodin občanské výchovy uskutečnil zajímavý projekt. Cílem bylo seznámit se s náplní práce různých povolání. Studenti ve dvojicích zpracovávali infografiky s informacemi o povoláních a následně našli a zkontaktovali člověka z praxe. A jak to celé probíhalo?

1) Žáci si ve dvojicích vybrali profesi, která je zajímá. Kupodivu se nám až na výjimky nepotkala dvě stejná povolání. Výběr byl pestrý – od geodeta, fyzioterapeuta, hasiče, zubaře, zahraničního reportéra, učitele, lékaře, kuchaře, dopravního pilota po policistu.

2) Ve druhém kroku studenti vytvořili infografiku, do které zanesli důležité informace o profesi (náplň práce, studium, plusy a mínusy…). Informace žáci získávali jak ze zkušeností lidí, kteří profesi vykonávají, tak např. z užitečného webu Můj život po škole. Ukázku několika prací najdete pod článkem.

3) Třetí část byla nejzajímavější. Studenti oslovili inspirativního člověka, který vykonává vybranou profesi, a udělali s ním interview. Rozhovory byly velmi zajímavé a často se studentům podařilo oslovit zajímavé i známé osobnosti, např. sportovního komentátora Pavla Karocha, zahraničního reportéra Víta Pohanku či starostu města Martina Mrkose.

Poslední fází bylo prezentování projektů ve třídě.

Ukázka studentských prací:

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com