Instagram

Stali jsme se partnerskou školou Mensy České republiky

25. 11. 2022 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Výchovné poradenství

Tento školní rok probíhá na naší škole řada novinek. Jednou z nich je i nově navázaná spolupráce s Mensou České republiky. Partnerstvím chceme rozšířit možnosti rozvoje pro všechny žáky školy. Vedle kroužků, stáží a soutěží to je ideální cesta, jak rozvíjet nadání žáků naší školy.

První zajímavou aktivitou bylo testování inteligence. Měli jsme velkou radost, že se do něj zapojilo 148 studentů z celé školy napříč ročníky a 6 učitelů! Jejich výsledky nebyly vůbec špatné, naopak ve většině případů nadprůměrné. Takto na testování vzpomíná studentka primy, Julie Richterová: „Dne 21. září naší školu navštívila zaměstnankyně MENSY ČR. Probíhaly zde Testy IQ. Všichni žáci, kteří o to měli zájem, se dostavili v určený čas do určené učebny. Tam dostali testové knížky. Žáci byli rozděleni na mladší a starší (14 let byla hranice). Vždy seděl mladší vedle staršího, aby se zamezilo opisování. Všichni žáci (i učitelé, když měli zájem) dostali výsledky zhruba za 2 týdny.

Díky spolupráci s Mensou mají naši studenti možnost zapojit se do aktivit pořádaných společností. Šestkrát ročně dostáváme časopis s novinkami a informacemi, které dále šíříme studentům.

Aktuální nabídku aktivit a další zajímavé informace naleznou žáci školy a rodiče na webu https://deti.mensa.cz.

Pokud by vás ke spolupráci s Mensou cokoliv zajímalo, neváhejte se obrátit na učitele Lukáše Bořila a Ditu Čížkovou.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com