Instagram

Semináře na GymZR & Salmondo – aplikace, která studentům pomůže s výběrem kariéry

4. 1. 2021 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Výchovné poradenství

Studenti druhého a třetího ročníku v těchto týdnech vybírají semináře do dalšího školního roku. Studenti 2. A, 2. B a sexty vybírají již z nové a rozšířené nabídky povinně volitelných předmětů – díky novému školnímu vzdělávacímu plánu si volí 3 semináře ve třetím ročníku a 5 seminářů ve čtvrtém ročníku. Nabídka je pestrá, přibyly nové semináře, jako například Geografie v praxi, Fyzikální seminář pro mediky, Aktuální dění ve světě, Seminář z psychologie, Komunikace v českém jazyce, Zajímavé otázky moderní fyziky a mnoho dalších.

Studenti mohou při výběru seminářů využít tzv. doporučené studijní cesty. Tým učitelů, který nové semináře připravoval, vytvořil přehled nejčastějších studijních oborů na VŠ. Ke každému studijnímu zaměření je doporučena ideální kombinace seminářů, semináře s označením D jsou doporučené a důležité pro daný obor, semináře s označením V jsou pro daný obor vhodné. V každé studijní cestě je prostor na minimálně jeden další seminář dle vlastní volby. Nicméně každý si může semináře nakombinovat podle vlastní představy, pouze je nutné splnit podmínku, že nelze zvolit dva semináře z jednoho bloku.

Ukázka doporučené studijní cesty pro 4. ročník:

Další novinkou v tomto školním roce je program pro studenty Salmondo. Díky Radě rodičů jsme mohli koupit licenci programu Salmondo, což je online aplikace, která pomáhá s výběrem seminářů a vysoké školy. Aplikace obsahuje celou řadu psychologických metod (testy osobnosti, osobnostně rozvojové techniky, testy profesní a zájmové orientace), díky kterým studenti mohou více poznat své silné stránky a zamyslet se nad svými talenty a schopnostmi. Aplikace je přístupná pro všechny studenty druhého a třetího ročníku, do programu se každý dostane přes svůj žákovský účet v Bakalářích.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com