Instagram

Sociologické výzkumy studentů sexty

1. 3. 2019 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Základy společenských věd

Studenti sexty v rámci projektu do hodin základů společenských věd zpracovali sociologické výzkumy, kterými zjišťovali názory společnosti na aktuální společenské otázky, problémová témata či způsob trávení volného času.

Pracovní skupinky si nejdříve vybraly výzkumné téma, stanovily počet respondentů a způsob sběru dat a následně se již pustily do oslovování respondentů – osobně či přes internetové dotazníky.

Práce mohou sloužit také jako podklad pro další zkoumání vybraných témat či jako zdroj informací pro seminární práce.

Výsledky výzkumů jsou zajímavé, posuďte sami.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com