Instagram

Aktuálně u nás studuje celkem 471 studentů, z toho 180 chlapců a 291 dívek. Seznamte se s našimi studenty! 

Osmiletý studijní cyklus

Prima
29 studentů, Mgr. Lenka Bartoňová

Sekunda
30 studentů, Mgr. Aleš Růžička

Tercie
30 studentů, Mgr. Lenka Nováková

Kvarta
31 studentů, Mgr. Jana Mazlová

Kvinta
31 studentů, Mgr. Roman Veselský

Sexta
28 studentů, RNDr. Petr Forman

Septima
25 studentů, PhDr. Magda Kulmová

Oktáva
30 studentů, Ing. Jan Havel

Čtyřletý studijní cyklus

1.A
28 studentů, Mgr. Zdeňka Veselská

1.B
30 studentů, Mgr. Andrea Popelová

2.A
30 studentů, Mgr. Dana Králová

2.B
30 studentů, Mgr. Adam Doubek

3.A
31 studentů, Mgr. Markéta Pohanková

3.B
30 studentů, RNDr. Dita Čížková

4.A
29 studentů, Mgr. Eva Čepeláková

4.B
29 studentů, Mgr. Jiřina Kalinová

Icons made by Freepik from www.flaticon.com