Instagram

Aktuálně u nás studuje celkem 465 studentů, z toho 199 chlapců a 266 dívek. Seznamte se s našimi studenty! 

Osmiletý studijní cyklus

Prima
29 studentů, Mgr. Lukáš Bořil

Sekunda
29 studentů, Mgr. Lenka Bartoňová

Tercie
30 studentů, Mgr. Aleš Růžička

Kvarta
29 studentů, Mgr. Lenka Nováková

Kvinta
29 studentů, Mgr. Jiřina Kalinová

Sexta
31 studentů, Mgr. Roman Veselský

Septima
27 studentů, RNDr. Petr Forman

Oktáva
25 studentů, PhDr. Magda Kulmová

Čtyřletý studijní cyklus

1.A
28 studentů, Mgr. Hana Ruberová

1.B
29 studentů, Mgr. Petr Musil

2.A
28 studentů, Mgr. Zdeňka Veselská

2.B
29 studentů, Mgr. Andrea Popelová

3.A
31 studentů, Mgr. Dana Králová

3.B
30 studentů, Mgr. Adam Doubek

4.A
31 studentů, Mgr. Markéta Pohanková

4.B
30 studentů, RNDr. Dita Čížková

Icons made by Freepik from www.flaticon.com