Instagram

Mgr. Andrea Popelová

Zkratka: Po
Předměty: Čj, D (rozvrh hodin)

E-mail: [email protected]

Funkce: Zástupce TU 1.B, Vedoucí předmětu Čj, Předsedkyně Školské rady

Místnost: Kabinet českého jazyka, dějepisu a Zsv
Telefon: 566 653 828