Instagram

Mgr. Lukáš Bořil

Zkratka: Bo
Předměty: Čj, Zsv (rozvrh hodin)

E-mail: [email protected]

Funkce: Třídnictví Sexta

Místnost: Kabinet německého a ruského jazyka
Telefon: 566 653 821