Instagram

Ing. Jan Havel

Zkratka: Ha
Předměty: M, F

E-mail: [email protected]

Funkce: Zástupce TU 2.A

Místnost: Kabinet fyziky
Telefon: 566 653 822

Icons made by Freepik from www.flaticon.com