Instagram

Ing. Jan Havel

Zkratka: Ha
Předměty: M, F (rozvrh hodin)

E-mail: [email protected]

Funkce: Třídnictví Sexta

Místnost: Kabinet fyziky
Telefon: 566 653 822

Icons made by Freepik from www.flaticon.com