Instagram
GymZR tiskne štíty pro zdravotníky!

GymZR tiskne štíty pro zdravotníky!

Někdo nemá šicí stroj, ale má 3D tiskárnu.

26. 3. 2020 Informatika Život na gymnáziu 3D tisk

Icons made by Freepik from www.flaticon.com