Instagram

EuroWeek Polsko 2024

24. 4. 2024 Mgr. Vladimíra Chlubnová štítky: Projekty a mezinárodní akce Cestujeme po Evropě Angličtina

EuroWeek je název pro několikadenní setkání studentů a učitelů z různých evropských zemí. Naši studenti ze 4.O se zapojili do letošní akce, která se konala 6.–10. 4 v Bystrzice Klodske v Polsku.

Během celodenního programu našich deset kvartánů aktivně pracovalo ve smíšených skupinách se studenty z Polska a z Dánska pod vedením instruktorů z různých koutů světa. Mohli poznat rozmanité kulturní tradice, našli si nové přátele a užili si společně zábavu. Toto je jejich hodnocení: 

Lektoři 

Akcí nás provázela tříčlenná skupinka lektorů z různých zemí světa. Kim z Indonésie, Mexičanka Saly a Lizi z Gruzie. Všichni 3 lektoři byli velmi vtipní, energetičtí a skvěle se s nimi pracovalo. Během aktivit se vždy snažili zapojit všechny. I přes to, že někteří studenti byli trochu nesmělí, se jim to skvěle dařilo, a dokonce i udržet pozornost ostatních pro ně nebyl problém. Podle nás se jim skvěle podařilo nás sblížit se studenty ze zahraničí, poznat jejich kulturu a také zlepšit naši angličtinu.   

Noví přátelé 

Na akci EUROWEEK jsme se seznámili se spoustou nových lidí z různých částí světa. Mezi naše nejbližší přátele, se kterými udržujeme stále kontakt, patřili studenti z Polska ze školy Wawrzeńczyce. Dále jsme se také bavili se studenty z Dánska. Během této akce jsme se seznámili skoro se všemi a poznali nejen nové lidi, ale také nové kultury a způsob života v jiných zemích. 

Aktivity 

Každá z aktivit během celého setkání byla svým způsobem originální a zajímavá.  

Sami bychom asi vybrali jednu z prvních aktivit, kterou byl energizer hned první den. Aktivita se jmenuje Princess and castle. Princip aktivity je jednoduchý. Rozdělíme se do skupin po třech. Dva ze skupiny se chytnout za ruce a utvoří něco jako střechu nad třetím členem skupiny. Ti, kteří se drží za ruce, se v tuto chvíli stávají castle a člen uvnitř je prince nebo princess. Pak poslouchají pokyny, které rozdává vedoucí aktivity. Když řekne princess, člen uprostřed trojice se musí vyměnit se členem uprostřed z jiné skupiny. Druhým pokynem je castle. Ti dva, co se drží za ruce, se musí vyměnit s jiným castle, aniž by se přestali držet. Dalším pokynem je storm, po tomto pokynu si musí všichni vyměnit role a skupinu.  Aktivita má potom ještě více pokynů, ale tyto jsou ty nejzákladnější. Celá hra končí vzájemnou pochvalou všech hráčů.  

Další aktivitou, která byla nejen zajímavá, ale také velmi důležitá, bylo řešení globálních problémů. Byli jsme rozděleni do skupin, kde byl aspoň jeden člověk z každého státu. Poté jsme dostali papír, na který jsme si nakreslili strom. Kořeny sloužily jako místo, kde jsme přesně popsali daný problém a uvedli nějaké konkrétní příklady. Kmen sloužil jako místo pro důvody, které vedou k danému problému. A koruna pro řešení daného problému. Důležité pro nás při této aktivitě bylo, že jsme si uvědomili daný problém a komunikovali v angličtině s ostatními.  

Na konci jsme celý projekt prezentovali ostatním skupinám, abychom i v budoucnu usilovali o jeho řešení. 

Čím nás pobyt obohatil  

Spřátelili jsme se s novými lidmi rozdílných národností a poznali nové kultury. Zlepšili jsme své anglické dovednosti, naučili jsme konverzovat s cizinci a procvičili svoje komunikační schopnosti. V neposlední řadě to byla zajímavá zkušenost, nezapomenutelný zážitek a motivace zapojovat se víc do takových projektů. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com