Instagram

Studenti nižšího gymnázia v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

8. 3. 2021 Mgr. Dana Denková štítky: Angličtina Soutěže a úspěchy

Ani okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce neproběhlo v letošním školním roce tradiční formou. Chyběla poslechová část a účastníci museli reagovat na otázky poroty k vylosovanému tématu bez přípravy a samozřejmě online.

V kategorii IIB (kategorie pro studenty tercie a kvarty víceletých gymnázií) nás reprezentovala Emma Pálková z kvarty a obsadila třetí místo.

V kategorii IB (kategorie pro studenty primy a sekundy víceletých gymnázií) se Eduard Šimon umístil jako čtvrtý.

Děkujeme za reprezentaci naší školy!

Icons made by Freepik from www.flaticon.com