Instagram

Úžasný úspěch v celostátním kole

6. 5. 2024 RNDr. Dita Čížková štítky: Soutěže a úspěchy

Tým čtyř studentů našeho gymnázia, ve složení Jakub Hrdina, Katka Procházková, Elle Štěpánková, Dominik Zábranský, se 17. dubna zúčastnil celostátního kola středoškolské soutěže Navrhni projekt. Po skvělém úspěchu v krajském kole se studentům dařilo i na půdě Ministerstva pro místní rozvoj a soutěž s projektem parku SÁZAVSKÉ HRADY vyhráli. Úžasnému vítězství ale předcházela pečlivá příprava a stovky hodin práce.

Ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou si studenti dali za cíl obnovit neudržovaný park Libušín, kterému se dříve říkalo „Hrady“. Dětské hrady chtějí v parku obnovit, ale v zábavnější a modernější verzi. Park by měl sloužit jako místo pro zábavu dětí a relaxaci. Dále by se studenti chtěli zaměřit na obnovu přírodní biodiverzity výsadbou značného množstvím listnatých a jehličnatých stromů, a vytvořit tak přirozený stín. Plánují park doplnit o různé typy laviček a lehátek, o prostor s ohništěm a grilem. Dále mají v projektu zahrnuto zpevnění a rozšíření stávajících cest a přidání cest nových na základě taktického urbanismu, zde mysleli především na starší obyvatele z nedalekého pečovatelského domu, pro které je momentálně pohyb po současných cestách parku obtížný. Studenti si také z vlastní zkušenosti uvědomují nepraktičnost mostu, který se nachází na cyklostezce, je hodně úzký, nájezd na most je do zatáčky a je tedy nebezpečný. V projektu počítají s novým, širším a lépe situovaným mostem. Je také počítáno s vybudováním betonových schodů podél řeky Sázavy. Stěžejní částí projektu je vybudování dětského hřiště pro různé skupiny dětí. Jednou z těchto skupin jsou hendikepované děti, pro které je v parku vybudováno několik prvků, jako je speciální houpačka, vyvýšené pískoviště a herní tabule. Studenti se snažili zachovat symboliku hradů, tedy prolézačky jsou ve tvaru věží a jsou propojeny sítěmi a mosty. Na centrálním kopci parku by pak měl stát dětský hrad, který by byl mimo jiné využíván i k tradičním pašijovým hrám. V parku by se nacházela také naučná stezka týkající se hradů a zámků podél řeky Sázavy. Obnovu parku studenti naplánovali do tří etap.

A jak projekt vznikal? Studenti nenechali nic náhodě, na začátku projektu udělali průzkum u různých věkových skupin, zašli také do domu s pečovatelskou službou a ptali se, zda by lidé o obnovu parku stáli a co přesně by v parku uvítali. Následovala příprava projektu, zamyšlení se nad konkrétní podobou parku a funkcemi, které by měl park plnit. Následovala komunikace se zástupci města. Dále zorientování se v evropských dotací a vybrání konkrétní výzvy, z které by bylo možné obnovu parku částečně zafinancovat, stanovení co nejpřesnějšího rozpočtu na základě komunikace s firmami, studenti zjišťovali konkrétní ceny za stavební práce, mobiliář, výsadbu zeleně apod. Z nabídek od firem pak stanovili průměrnou cenu za danou činnost nebo mobiliář. Poté přišla na řadu tvorba vlastních vizualizací, sepisování projektu, tisk a lepení 3D modelu, návrh bannerů a pilování prezentace.

Píle a pečlivost se vyplatila a studenti si vychutnali zasloužené vítězství. Myslím, že to pro ně byla přínosná zkušenost, která je obohatila po mnoha stránkách. Moc jim gratulujeme a jsme na ně hrdí.

Doufáme, že se dočkáme i skutečné obnovy parku.

 

Více si můžete přečíst v článcích, které o projektu a celé akci byly publikovány:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com