Instagram

Studenti navrhli novou podobu žďárské hvězdárny a vyhráli třetí místo v celostátní soutěži

26. 5. 2023 Dominik Zábranský štítky: Projekty a mezinárodní akce Soutěže a úspěchy

V rámci soutěžního projektu „Navrhni projekt“, pořádaného Ministerstvem pro místní rozvoj, vytvořil tým našich studentů projekt s názvem „Modrozelená hvězdárna a revitalizace parku s venkovní učebnou“. Tato soutěž je cílena na fondy a dotace Evropské unie, návrh studentského projektu by měl splňovat kritéria získání dotace. Na návrhu celého projektu pracoval tým složený z Kateřiny Procházkové, Natalie Krejčíkové, Šárky Hromádkové a vedoucího Dominika Zábranského.

Hlavními motivy, které celý projekt provází, jsou komunita a ekologická udržitelnost. Zabýváme se výstavbou nové žďárské hvězdárny na pozemku té původní a v poslední době nevyužívané hvězdárny. Hvězdárna má v první řadě poskytnout kvalitní a moderní vzdělávání studentů a mimoškolních zájemců. Chceme novou hvězdárnu otevřít všem lidem a udělat z ní místo, kde by se mohli společně setkávat všechny skupiny obyvatel. V rámci projektu myslíme také na předělání okolního prostranství a postavení venkovní učebny ve vzniklém parku. Do celého projektu jsme zpracovali grafické návrhy stavby, rozpočet projektu, marketingový a reklamní návrh, využití hvězdárny. Během celého procesu jsme komunikovali s vedením města a občany.

V prvním kole soutěže vyhrál náš projekt první místo v konkurenci týmů z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. V celostátním kole soutěže, do kterého postoupilo 8 ze 78 projektů, jsme vysoutěžili třetí místo. Během soutěže vystoupil i pan ministr Ivan Bartoš.

Celý projekt trval bezmála půlroku a podílelo se na něm velké množství odborníků, od odborníků na dotace EU až po experty z řad firem. Na celém projektu jsme spolupracovali i s městem Žďár nad Sázavou nebo Activem SVČ. Proto bych jménem celého týmu rád poděkoval učitelům panu Lukáši Bořilovi a panu Jiřímu Havlíkovi za pomoc v projektu. Velké díky patří i panu starostovi Martinovi Mrkosovi za pomoc při celém projektu a odborníkům z městského úřadu. Dále místnímu astronomovi a správci hvězdárny Martinovi Křižovičovi za konzultace ohledně odborných záležitostí, paní ředitelce Active SVČ Romaně Šimurdové a dalším odborníkům, kteří nám projekt pomohli dotáhnout do finální podoby.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com