Instagram

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2022 – krajské kolo

11. 5. 2022 PhDr. Milan Hána štítky: Soutěže a úspěchy Středoškolská odborná činnost

28. 4. 2022 proběhlo na Gymnáziu v Třebíči krajské kolo 44. ročníku středoškolské odborné činnosti (SOČ). Po dvou letech opět klasickou formou. Výsledek: T. Doležalová (3. B) ve své kategorii zvítězila a postupuje do celostátního kola.

29. 4. 2021 proběhlo v Třebíči krajské kolo SOČ. Ačkoliv okresní kolo proběhlo online formou, v krajském kole již soutěžící obhajovali své práce přímo před porotou. I v letošním roce jsme navázali na loňské úspěchy. Tereza Doležalová zvítězila s prací Tvorba regionální luční směsi osiva pro CHKO Žďárské vrchy a postupuje do celostátního kola.

Představujeme Vám vítěznou práci:

ANOTACE

Tato práce se zabývá obnovou luk a travních porostů v oblasti Žďárských vrchů. Své úsilí jsem věnovala analýze výsledků projektu, který realizovalo v letech 2020-2021 Sdružení Krajina, s názvem Regionální luční směs ŽV. Čtenáře seznamuji s různými způsoby obnovy luk a travních porostů a dále se zabývám ručním sběrem osiva. Na základě svých vlastních zkušeností z účasti na něm zde rozebírám techniku sběru a sušení a také ideální dobu pro sbírání semen 29 rostlinných druhů, typických pro louky ŽV. Popisuji množství osiva, které jsme z nasbíraných částí daných rostlin byli schopni získat v roce 2021, a tyto výsledky u některých druhů porovnávám s těmi z roku 2020. V další části zmiňuji testy
klíčivosti, které jsem provedla u dvou vybraných druhů. Tyto druhy se dle našich zkušeností zdají být náročnější pro vypěstování v matečném porostu. Jednalo se o rdesno hadí kořen (Bistorta officinalis) a krvavec toten (Sanguisorba officinalis).

Tereze Doležalové gratulujeme k vítězství a držíme palce v celostátním kole.

Doufáme, že tento úspěch bude motivací pro další zájemce, kteří si chtějí dokázat, že mají na víc, než jenom pravidelně docházet do školy.

Úspěch ve vyšších kolech SOČ může soutěžícím zajistit i přijetí na vysoké školy bez přijímacího řízení. Zároveň mohou na zpracovaná témata navázat v bakalářských, případně magisterských pracích na jednotlivých vysokých školách.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com