Instagram

Středoškolská odborná činnost 2024 (46. ročník)

12. 4. 2024 PhDr. Milan Hána štítky: Soutěže a úspěchy Středoškolská odborná činnost

Po roční přestávce jsou opět před námi jednotlivá kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Na naší škole proběhlo okresní kolo 22. 3. 2024. Krajské kolo proběhne 25. 4. 2024 na Gymnáziu Třebíč, celostátní 21. – 23. 6. 2024 na SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

Dne 22. 3. 2024 proběhlo na naší škole okresní kolo SOČ. Naši školu zastupovali dva soutěžící: Jan Lopour (oktáva) a Petra Suchá (oktáva).

Oba soutěžící odevzdali kvalitní práci a výborně zvládli obhajobu. Postupují do krajského kola SOČ, J. Lopour z 1. místa ve svém oboru, P. Suchá z 2. místa.

Obhajoba prací byla o to zajímavější, že se jedná v případě všech soutěžících o jejich první vstup na půdu vědecké práce.
Úspěch ve vyšších kolech SOČ jim může zajistit přijetí na vysoké školy bez přijímacího řízení. Zároveň mohou na zpracovaná témata navázat v bakalářských, případně magisterských pracích na jednotlivých vysokých školách.

 

Představujeme vám naše soutěžní práce:

 

Obor 3: Zdravotnictví
Petra Suchá/oktáva

Zdravotní rizika nikotinových sáčků a jejich užívání mladistvými

Anotace: Práce objasňuje závažnost užívání nikotinových sáčků u dospělých i u dětí. Zaměřuje se na nemoci a problémy spojené s používáním této návykové látky. Ke zjištění počtu závislých v určité věkové skupině slouží dotazníky, které vyplnili žáci v 8. třídách ve všech školách ve Žďáře nad Sázavou. Cílem dotazníků je prozkoumat, zda žáci produkt vůbec znají, či ho užívají, nebo si ho dokonce sami kupují. Cílem práce je poukázat na problematiku dostupnosti nikotinových sáčků a jejich následků.

Klíčová slova: nikotinové sáčky; nikotin; mladiství; nemoci; závislost

 

Obor 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Jan Lopour/oktáva

Využití sociometrie při práci se třídou

Anotace: Ve své práci SOČ jsem se zabýval vztahy a klimatem školní třídy s propojením metodologie pedagogického výzkumu a sociometrických nástrojů. V práci jsou popsány aspekty pozitivního školního klimatu, školní třída, role pedagoga, obor sociometrie a různé sociometrické nástroje. V rámci teoretické nadstavby a konzultace s odborníky je v práci popsán sociometrický výzkum provedený pomocí metody SO-RA-D ve školní třídě. Jako výstup založený na všech získaných informacích jsem vytvořil praktickou brožuru pro pedagogy, která pojednává o metodologii zjištění problému a jeho následné intervence ve školní třídě.

Klíčová slova: klima školní třídy; sociometrie; sociometrický výzkum; praktická brožura

 

BLAHOPŘEJEME K POSTUPU DO KK SOČ! 


 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com