Instagram

Středoškolská odborná činnost 2019 – okresní kolo (výsledky)

1. 4. 2019 PhDr. Milan Hána štítky: Fyzika Soutěže a úspěchy Chemie Základy společenských věd Středoškolská odborná činnost

Po roční přestávce opět proběhla obhajoba prací ze středoškolské odborné činnosti (SOČ) – okresní kolo. Všichni naši soutěžící studenti se umístili na prvním místě a postupují do krajského kola. Gratulujeme!

Je tu další ročník středoškolské odborné činnosti (SOČ, 41. ročník). Po roční přestávce proběhly veřejné obhajoby prací, které snesou kritéria skutečné vědy.

Paralelně s naším okresním kolem proběhly obhajoby dalších oborů na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (viz příloha).

Představujeme Vám naše soutěžící

Drahomíra Doležalová – Vliv zařazení extrudované sóji do krmné dávky laktujících koz na nutriční a technologické vlastnosti mléčného tuku a senzorické hodnocení kozích sýrů
(Oktáva, obor 03. Chemie)
1. místo v okresním kole

V této Středoškolské odborné činnosti se zaměřuji na obsah mastných kyselin v mléce a na možnosti jeho ovlivnění extrudovanou sójou v krmivu koz. V teoretické části je popsáno složení mléka, přehled vybraných nejdůležitějších mastných kyselin, které jsou obsaženy v mléce a možnosti ovlivnění složení mléčného tuku výživou koz. Dále zde pro doplnění uvádím fyziologii výživy koz, výrobu kozího sýra a jeho senzorické hodnocení. V praktické části jsem zjišťovala profily mastných kyselin v osmi vzorcích mléka. Ze zjištěných hodnot jsem spočítala průměrné obsahy jednotlivých mastných kyselin i jejich skupin podle délky a nasycenosti řetězce a vypočítala jsem indexy charakterizující mléčný tuk. Výsledky jsem statisticky vyhodnotila a sestavila jsem z těchto výsledků tabulky a grafy. Na závěr práce jsou uvedeny grafy z degustačních dotazníků, na kterých lze pozorovat, jak se měnící se profil mastných kyselin projevil na chuti, vzhledu a vůni sýrů.

 

Jiří Bartoš – Návrh a stavba lehkého motocyklu s elektrickým pohonem
(Oktáva, obor 10.  Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace)
1. místo v okresním kole

Tato Středoškolská odborná činnost se zabývá návrhem a realizací stavby lehkého motocyklu s elektrickým pohonem. Ve své teoretické části obsahuje přehled možností technických řešení a následně vybírá typ pohonu, způsob regulace a akumulátory použité na motocyklu. Následující část se zabývá trakčními výpočty a trakční charakteristikou motocyklu. V další části jsou rozebrány konkrétní technická řešení podvozku, motoru, regulátoru i baterií.

 

Naďa Kaňková – Propaganda a umění před i po sametové revoluci očima studentů a seniorů
(Oktáva, obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory)
1. místo v okresním kole

Práce se věnuje vztahu propagandy a umění. Vysvětluje, proč je umění vhodným nástrojem propagandy a jak se vztah umění a propagandy na našem území měnil. Konkrétně přibližuje situaci v Československé socialistické republice a v současnosti. Druhá, praktická část je věnovaná pohledu veřejnosti. Zkoumá dvě věkové skupiny, z nichž jedna období totality nikdy nezažila a druhá v něm naopak prožila značnou část svého života. A jejím cílem je zjistit, jaký má tato rozdílná životní zkušenost vliv na vnímání pojmu propaganda a jeho vztahu s uměním. 

 

Úspěch ve vyšších kolech SOČ může soutěžícím zajistit i přijetí na vysoké školy bez přijímacího řízení. Zároveň mohou na zpracovaná témata navázat v bakalářských, případně magisterských pracích na jednotlivých vysokých školách.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com