Instagram

Středoškolská odborná činnost 2018

9. 5. 2018 PhDr. Milan Hána štítky: Soutěže a úspěchy Chemie Středoškolská odborná činnost

Další ročník středoškolské odborné činnosti (SOČ, 40. ročník) je opět před námi. Po roční přestávce proběhnou veřejné obhajoby prací, které snesou kritéria skutečné vědy. Obhajoba bude o to zajímavější, že se jedná v případě všech soutěžících o jejich první vstup na půdu vědecké práce.

I v letošním roce bude nabídka prací pestřejší, neboť na naší škole proběhnou obhajoby okresního kola. Tedy i v oborech, kde náš zástupce nesoutěží. 

Paralelně s naším okresním kolem proběhnou obhajoby dalších oborů na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

Představujeme Vám naši soutěžící

Michaela Hromádková – Elektrochemická redukce DNA na elektrodě z pyrolytického uhlíku 4. A, obor 03. chemie

Anotace:
Z důvodů předchozích neúspěšných pokusů o katodickou redukci nukleových kyselin na uhlíkových elektrodách ve vodných prostředích, se doposud předpokládalo, že je možná pouze na rtuťových a amalgámových elektrodách.

Tento předpoklad se však podařilo vyvrátit díky úspěšné analýze oligonukleotidů na pracovní elektrodě využívající bazálně orientovaný pyrolytický grafitu (BPGE) využitím celého rozsahu pracovních potenciálů, tj. od −2,0 do +1.5 V. Tato práce je zaměřena na optimalizaci podmínek detekce krátkých sekvencí DNA pouze v katodické oblasti potenciálů BPGE (0 až −2,5 V). Pomocí adsorptivní přenosové-cyklické voltametrie (AdT-CV) a anodické rozpouštěcí square wave voltametrie (AdTAS-SWV) na PBGE byly studovány oxidačně redukční signály poskytované vybranými oligonukleotidy (30-ti mery: A30, C30, G30, T30 a CAT (1-7G), a 15-ti meru obsahující všechny typy bází) a porovnány s výsledky obdržené na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE).

Byla tak prokázána možnost voltametrické analýzy oligonukleotidů na elektrodě z pyrolytického grafitu v negativní oblasti potenciálů, což otevírá nové možnosti výzkumu i aplikací, jak pro samotnou analýzu DNA, tak pro výrobou elektrochemických detekčních systému, které využijí pyrolytický grafitu jako elektrodový materiál pracovní elektrody

Klíčová slova: Cyklická voltametrie, DNA, elektrochemie, pyrolytický grafit, square wave voltametrie. 

Úspěch ve vyšších kolech SOČ může soutěžícím zajistit i přijetí na vysoké školy bez přijímacího řízení. Zároveň mohou na zpracovaná témata navázat v bakalářských, případně magisterských pracích na jednotlivých vysokých školách.


Okresní kolo proběhlo - Michaela Hromádková (4.A) obhájila svou práci a z prvního místa postupuje do kola krajského. Gratulujeme!


Michaela Hromádková (4.A) se v krajském kole umístila na 4. místě. Gratulujeme! 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com