Instagram

Martin Kunc – Talent Vysočiny 2019

28. 6. 2019 PhDr. Milan Hána štítky: Soutěže a úspěchy

25. 6. 2019 proběhlo v Domě kultury Žďár nad Sázavou vyhlášení výsledků prestižní ceny Talent Vysočiny 2019. V letošním školním roce základní a střední školy nominovaly 215 žáků, což je nejvíce v historii udělování této ceny.

Stalo se již tradicí, že na konci každého školního roku oceňuje Kraj Vysočina nejúspěšnější studenty v těchto oborech: přírodovědném, uměleckém, technickém, humanitním a sportovním.

Z návrhů škol vybere odborná porota 10 nejlepších finalistů za každý obor. Nominace je rozdělena na základní školy (a jim odpovídající ročníky gymnázií) a střední školy. Každý z nominovaných finalistů získává věcné dary a jednorázové stipendium od Kraje Vysočina.

Odborná porota letos udělila prestižní cenu Talent Vysočiny 2019 v humanitním oboru (kategorie ZŠ + nižší stupeň víceletého gymnázia) žákovi naší kvarty Martinu Kuncovi za vynikající výsledky především v olympiádě z německého jazyka.

V letošním školním roce získalo naše gymnázium nominace v těchto oborech:

Nižší gymnázium:

Vyšší gymnázium:

Všem oceněným gratulujeme a zároveň jim přejeme, aby se jim i nadále dařilo v soutěžích, kde excelovali v právě uplynulém školním roce.

Absolventům (oktáva) přejeme, aby studium na vysokých školách splnilo plně jejich očekávání.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com