Instagram

České hlavičky – sobota 6. listopadu v 17:30, program ČT 2

4. 11. 2021 Mgr. Lenka Nováková štítky: Soutěže a úspěchy

Nadaných studentů míváme na našem gymnáziu poměrně hodně. Ne vždy se ale stanou držiteli hned několika nejvyšších ocenění udělovaných na celostátní úrovni. Karel Pročka, student čtvrtého ročníku, už v tomto roce získal druhé místo v SOČ a dopracoval se také poměrně lehce až do ústředního kola Dějepisné olympiády, kde se stal úspěšným řešitelem. Proto není divu, že mu nyní byla udělena také cena České hlavičky.

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a také na rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Projekt je organizován a realizován společností Česká hlava PROJEKT, z.ú. a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorskými partnery projektu.

Od roku 2007 jsou každoročně udíleny ceny České hlavičky v šesti různých oborech. Náš student, Karel Pročka, byl v letošním 15. ročníku oceněn v kategorii Merkur – člověk a společnost.

Do soutěže ho s prací SOČ navrhl Národní pedagogický institut. Ani pak ale nebyla cesta za oceněním snadná. Každá přihláška, která musí být doplněna posudkem nezávislého odborníka, je projednávána ve dvou kolech. První kolo spočívá v posouzení úrovně projektu porotou složenou z vědců napříč různými obory (lékař, matematik, biochemik, astrofyzik, botanik atd.). Do druhého kola postupuje pouze užší výběr prací a jejich autoři je musí prezenčně obhájit před náročnou porotou.

Letošní obhajoba prací adeptů na České hlavičky se konala v půlce srpna na Vysoké škole ekonomické v Praze. Výsledek sice znal Karel během jednoho týdne, ale byl až do dnešních dnů povinen ho držet v tajnosti. Teprve po oficiálním vyhlášení 26. října, kdy mu byla ve studiu České televize předána trofej a diplom, se může svým úspěchem konečně pochlubit. A pokud byste chtěli sami vidět, jak celý ceremoniál probíhal, můžete se podívat na záznam slavnostního vyhlašování online nebo na medailonek, se kterým Karlovi pomohli jeho učitelé Ing. Jan Havel a Mgr. Roman Veselský.

 

Karlovi k jeho úspěchu velmi blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu, aby se mu i v budoucnu ve vědecké práci dařilo.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com