Instagram

Celostátní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ) – výrazný úspěch K. Pročky

24. 6. 2021 PhDr. Milan Hána štítky: Soutěže a úspěchy Středoškolská odborná činnost

11.–13. 6. 2021 proběhlo celostátní kolo 43. ročníku středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naši školu reprezentovali 2 soutěžící, vítězové krajského kola. Výsledek: 2. místo – Karel Pročka, kvalitní reprezentace – Aneta Málková.

11.–13. 6. 2021 proběhlo opět jako v loňském roce netradiční celostátní kolo SOČ. Záštitu nad 43. ročníkem převzala prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky.

Soutěžící obhajovali své práce před odbornou porotou online.

Karel Pročka: Terénní průzkum středověkého montánního komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou

Anotace: Tato práce se zabývá aktuální situací pozůstatků středověkých důlních děl a pozůstatků středověkého hornického, zpracovatelského a sídelního areálu na lokalitě Havírna v katastrálním území Štěpánov nad Svratkou. Vlastním terénním průzkumem jsem zmapoval polohy jednotlivých reliktů po středověké těžbě, věnoval jsem se také sběru minerálů starých hald, sběru stříbrohutnických strusek i strusek po zpracování železa. Na povrchu poškozeném kácením lesního porostu jsem nalezl několik archeologických artefaktů. Získané vzorky a archeologické artefakty jsem předal do Muzea Vysočiny Jihlava. Zaměřil jsem se také na dokumentaci poškození lokality vlivem těžby dřeva napadeného kůrovcem. Informace, které jsem získal, zde budu prezentovat formou textu, mapové dokumentace a fotografií.

 

Aneta Málková: Mentální anorexie

Anotace: Ve své práci SOČ se zabývám mentální anorexií a ostatními poruchami příjmu potravy. V první části přibližuji tuto nemoc, její důsledky a příčiny vzniku. Dále se v práci zajímám o informovanost, o postoje lidí k sobě samým a také o možné propuknutí poruchy příjmu potravy u respondentů ve věku 15 až 19 let, kteří odpovídali v dotazníku. Z tohoto dotazníku vyplývá, že jsou dobře informováni o poruchách příjmu potravy, ale na druhou stranu někteří projevují negativní postoje ke svému tělu.

 

 

Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Doufáme, že tento úspěch bude motivací pro další zájemce, kteří si chtějí dokázat, že mají na víc, než jenom pravidelně docházet do školy.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com