Instagram

Karel Pročka a jeho cesta za úspěchy v celostátních soutěžích

30. 6. 2021 Mgr. Lenka Nováková štítky: Soutěže a úspěchy Dějepis

Karel Pročka, student třetího ročníku gymnázia, má za sebou velmi úspěšný rok. Nejenže si dál drží pevné místo mezi nejlepšími studenty školy, ale podařilo se mu uspět i na celostátní úrovni. A to hned ve dvou soutěžích: Dějepisné olympiádě a v soutěži SOČ. V Dějepisné olympiádě Karel Pročka po vítězství v krajském kole obsadil 18. místo v kole ústředním, v soutěži SOČ skončil v celostátním kole v kategorii Geologie a geografie dokonce na 2. místě.

Karle, obě soutěže, ve kterých jsi uspěl, jsou spojeny s historií. Kdy ses začal o historii zajímat? Byl někdo, kdo tě výrazněji ovlivnil?

O historii našeho regionu jsem se začal výrazněji zajímat na 2. stupni ZŠ. K historii mě přivedlo více podnětů. Asi nejvýznamnějším bylo okolí mého bydliště, kde se nachází řada památek, zřícenin a dalších tajemných míst. Dále také moji skvělí bývalí i současní učitelé dějepisu a v neposlední řadě i rodiče, kteří mají k historii také kladný vztah.

Mohl bys jmenovat některé další milníky na své cestě za historií?

Nejvýznamnějším podnětem ke studiu historie se pro mě stala asi návštěva Štěpánovského rudného revíru v roce 2016. Tehdy jsem objevil zdejší doly a začal se zajímat o historii dolování v okolí Bystřice nad Pernštejnem. Těžba rud je zde propojena téměř s celým historickým vývojem a rozvojem regionu.

Které historické období je pro tebe nejzajímavější?

Nejradši mám asi dvě období. Prvním je období vrcholného středověku a druhým konec pozdního středověku a nástup renesance u nás. Obě tato období jsou spojena s významným kulturním a ekonomickým rozvojem našich zemí, které v té době stály na vrcholu svého vlivu v Evropě.

A nyní už něco k soutěžím, které jsi v letošním školním roce absolvoval. Která ze soutěží pro tebe byla náročnější?

Časově náročnější a také pracnější byla SOČ, na které jsem pracoval 11 měsíců. Nejvýznamnější část tohoto času zabral terénní průzkum, sběr dat a vyhledávání informací. Necelé dva měsíce jsem potom zpracovával data a vytvářel finální podobu práce.

Co ti účast v soutěžích přinesla?

Určitě to byly zkušenosti s vědeckou prací a hlavně jsem navázal pro budoucnost cenné kontakty s mnoha odborníky. Jmenovat mohu například PhDr. Jiřího Doležela – vedoucího Oddělení archeologické památkové péče v rámci Archeologického ústavu AV ČR nebo Jaroslava Sadílka – předního znalce regionální historie Bystřicka.

Který z obou úspěchů je pro tebe cennější?

Bezesporu to je úspěch v SOČ, který mi zajišťuje přijetí na vysokou školu bez přijímaček.

Co bys poradil ostatním studentům, kteří by chtěli v těchto soutěžích dosáhnout podobných úspěchů?

Určitě bych jim doporučil, aby se danému tématu věnovali jako svému koníčku i mimo soutěže a rámec školní výuky. Podle mého názoru může na vyšší úrovni v podobných soutěžích uspět pouze ten, kdo se problematikou dlouhodobě zajímá a má k ní kladný osobní vztah.

A jaké jsou tvoje plány do budoucna? Bude to studium historie?

Po ukončení studia na našem gymnáziu se chci přihlásit ke studiu geologie na Masarykově univerzitě v Brně. Po bakalářském studiu se ještě budu rozhodovat, kam pokračovat dál. Geologie totiž nabízí řadu adaptací a mým současným favoritem je navazující studium geologie v archeologii a muzejnictví.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com