Instagram

Dějepisná olympiáda a šlechta v proměnách času

5. 5. 2022 Mgr. Lenka Nováková štítky: Soutěže a úspěchy Dějepis

Jarní měsíce jsou již tradičně ve znamení okresních a krajských kol olympiád, což platí i v případě Dějepisné olympiády.

Do okresního kola postoupili z kola školního čtyři studenti, vždy po dvou v každé kategorii. Kategorii základních škol a nižších gymnázií reprezentovali žáci tercie, Michaela Urbánková a Matěj Bedrna, z vyšší kategorie se dále probojovala Hanka Žváčková (3.B) a Jakub Hanych (3.A).

Téma letošní olympiády znělo: Šlechta v proměnách času. Zatímco v okresním kole bylo podstatné umět popsat erb a jeho prvky, rozpoznat na základě fotografií šlechtické rody a jejich sídla, či umět pracovat s různorodými zdroji, v krajském kole, kam se po dobrém umístění v kole okresním probojoval Jakub Hanych, se otázky týkaly již konkrétních a mnohdy kontroverzních témat spojených s českou šlechtou.

Jakub Hanych se nakonec v krajském kole Dějepisné olympiády umístil na 9. místě, k čemuž mu velmi gratulujeme.

Všem, kteří reprezentovali naši školu v Dějepisné olympiádě, děkujeme za dobrou práci a věříme, že i přesto, že se neumístili na stupních nejvyšších, si odnáší mnoho cenných zkušeností a motivaci dál na svých historických znalostech a dovednostech pracovat.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com