Instagram

Historický klub vznikl v únoru 2019 díky touze našich studentů rozšiřovat své znalosti historie také o praktické zkušenosti a dovednosti. Mohou tak putovat do minulosti tak trochu jinak, než je ve škole běžné. Neboť ne vždy je možné během hodin dějepisu hovořit o regionálních dějinách, o archivních pramenech, naslouchat zážitkům pamětníků nebo zkoumat staré listiny.

Historický klub je tak otevřen pro ty studenty vyššího gymnázia, kteří se chtějí blíže seznámit s prací historika, archiváře, muzejníka, kronikáře, badatele, kastelána či archeologa.

Práce v Historickém klubu má studentům umožnit nejen lepší orientaci na poli historického bádání, ale i poskytnout vhodný materiál pro tvorbu seminárních prací. Volba studia oborů spojených s historií na vysoké škole se pro ně díky tomu stane hračkou.

Práce kastelána

Práce kastelána

Víte, co dělá kastelán? Jaké jsou jeho denní povinnosti? A co všechno musí řešit, aby byli návštěvníci památky spokojení? A jak se třeba můžete stát kastelánem?

5. 11. 2019 Dějepis Historický klub

Účast našich studentů na archeologickém výzkumu

Účast našich studentů na archeologickém výzkumu

Ve dnech 14.–18. října měli studenti gymnázia možnost stát se členy archeologického týmu. Jihlavské Muzeum Vysočiny provádělo na Dolinkách vykopávky vápenných pecí s cílem zjistit jejich stáří.

5. 11. 2019 Dějepis Historický klub

Návštěva Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou

Návštěva Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou

Ve středu 20. 3. 2019 se nadšení historikové v rámci Historického klubu vzdělávali v archivářské práci. Ředitel Státního okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou, pan Mgr. Vít Křesadlo, vysvětlil studentům, co obnáší badatelská práce v archivu a jaké materiály se ve žďárském archivu nacházejí.

17. 4. 2019 Dějepis Historický klub

Icons made by Freepik from www.flaticon.com