Instagram

Účast našich studentů na archeologickém výzkumu

5. 11. 2019 Karel Pročka štítky: Dějepis Historický klub

Ve dnech 14.–18. října měli studenti gymnázia možnost stát se členy archeologického týmu. Jihlavské Muzeum Vysočiny provádělo na Dolinkách vykopávky vápenných pecí s cílem zjistit jejich stáří.

Pece zde fungovaly od 13. století a existuje možnost, že zde získané vápno bylo mimo jiné použito při výstavbě žďárského kláštera. Na lokalitě se nachází 8 pecí, jedna byla zdokumentována již minulý rok a letos byla otevřena druhá. Další budou ponechány příštím generacím, protože zájmová oblast není nijak ohrožena zástavbou.

Hrubé odstranění svrchní vrstvy půdy bylo provedeno bagrem. Jemnější práce potom zůstaly na archeologických pracovnících, kterým zdatně pomáhali naši studenti. Úkolem celého týmu bylo shromáždit co možná největší množství artefaktů, které pomohou při datování pece. Lokalita byla bohužel na nálezy poměrně chudá. Jak vtipně podotkl jeden z archeologů: „Staří vápeníci asi při práci málo pili, a proto nic nerozbili ani nepoztráceli.“ Naše nalezené artefakty jsou tedy velmi skromné. Nejvýznamnějším nálezem je pravděpodobně krátký krumpáč a fragmenty nádoby, které pomohou při datování. Ze dna vápenné pece byly odebrány vzorky uhlíků z posledního pálení, které budou datovány pomocí radiouhlíkové metody. Ta nám přinese přesné výsledky, kdy byl provoz pecí ukončen. Podle předběžného ohledání artefaktů se jedná především o 16. století, nejpozději konec století patnáctého.

Všichni jsme si účast na výzkumu užili a získali cenné poznatky pro další osobní rozvoj. Především jsme ale navázali významné kontakty s odborníky, a to není nikdy k zahození.

Za tým z 2.A - Karel Pročka

Icons made by Freepik from www.flaticon.com