Instagram

Historie tohoto kroužku (tehdy v neformální podobě) sahá do roku 2010. Od té doby se schází skupinka nadšených fotografů a věnuje se fotografické tvorbě. V rámci tohoto kroužku klademe důraz na samostatnost, kreativitu a ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme pestrou paletu vyžití. Fotografujeme v exteriérech i interiérech. K tomu nám slouží náš školní fotoateliér, který je díky příspěvkům Rady rodičů velmi nadstandardně vybaven a je využíván i pro tvorbu studentů školy mimo fotografický kroužek.

Z našich řad již vzešli i fotografové, jimž se tato záliba stala profesí. Jmenoval bych BcA. Filipa Zvěřinu, jehož tvorbu si můžete prohlédnout na www.filipzverina.com.