Instagram

Z květinářky vévodkyní za dvě hodiny

7. 12. 2018 Dana Bučková štítky: Angličtina

V pondělí 26. 11. se studenti vyššího gymnázia zúčastnili anglického představení Pygmalion, které se konalo v Kulturním centru Semilasso v Brně-Králově poli.

Hra nám byla představena rodnou řečí samotného autora, kterým je G. B. Shaw. Celkový dojem z představení byl zajímavý hlavně proto, že herci zapojili do hry taneční a hudební kreace. Publikum se bavilo také díky groteskním scénkám a vtipným poznámkám postav. Hlavní role byly uvěřitelné a dějová linka se dala snadno sledovat. Eliza Doolittle, dříve prostá dívka prodávající květiny v ulicích Londýna, byla na konci hry opravdovou dámou, která si uvědomuje svoje místo ve společnosti. Toto zpracování známé hry nám také přiblížilo atmosféru staré dobré Anglie.

Divadelní skupina English Theatre sdružující herce z Británie, nabízí anglická představení nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku.

Děkujeme Radě rodičů za uhrazení cestovného.