Instagram

Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce

18. 3. 2018 Mgr. Klára Ptáčková štítky: Soutěže a úspěchy Němčina

V pátek 9. března se v Jihlavě konalo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naše gymnázium mělo zastoupení ve dvou kategoriích. Anička Šotolová v kategorii II.B, která je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ, obsadila krásné 3. místo.

Tadeáš Bukáček v kategorii III.A, která je určena studentům 1. - 3. ročníků všech typů středních škol, porazil soutěžící z ostatních gymnázií našeho kraje, vybojoval 1. místo a postupuje do ústředního kola, které se bude konat v dubnu na Goethe-Institutu v Praze.

Soutěž se skládala z poslechové části a konverzační části, ve které pětičlenná skupina studentů musela před odbornou porotou složenou z rodilých mluvčích diskutovat hodinu na dané téma.

Děkujeme studentům za výbornou reprezentaci našeho gymnázia a Tadeášovi přejeme hodně úspěchů v ústředním kole!

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com