Instagram

Dvě druhá místa v krajském kole chemické olympiády

30. 4. 2021 Mgr. Jana Rosecká štítky: Soutěže a úspěchy Chemie

Olympiáda z chemie patří každý rok mezi poměrně náročné soutěže pro studenty nižšího i vyššího gymnázia. V dnešní době distanční výuky byla pro studenty ještě náročnější. Museli se dokonce doma vypořádat i s praktickou laboratorní částí.

S odvahou se do této nelehké soutěže přihlásili 4 studenti. V kategorii D dva studenti z třídy 4. O – Matyáš Procházka a Dominik Zábranský a v kategorii C dvě studentky – Pavlína Slámová ze třídy 2. B a Michaela Prokopová z 5. O. Jejich úkolem bylo vypracovat nejprve domácí část této soutěže včetně domácí laboratorní práce a dále pak test školní části. Test byl zadáván online přímo organizátory soutěže. Všichni čtyři studenti zvládli tyto části s přehledem a všichni postoupili do vyššího kola. Matyáš s Dominikem do kola okresního a Pavlína s Míšou přímo do kola krajského. V okresním kole se umístil Matyáš Procházka na 1. místě a stejně jako děvčata i oba chlapci postoupili do krajského kola.

Krajské kolo opět proběhlo online a otázky a praktické úkoly nebyly vůbec jednoduché. V obrovské konkurenci základních škol a víceletých gymnázií v kraji se Matyáš Procházka umístil na druhém místě v kategorii D. Stejně tak se na druhém místě v kategorii C umístila Pavlína Slámová. Oběma studentům ze srdce blahopřejeme. Škoda, že krajským kolem chemická olympiáda v těchto kategoriích končí. Myslím, že by ani jeden z nich neudělal ostudu v kole celostátním.

Ještě jednou velká gratulace a poděkování všem čtyřem studentům, že se nebáli a přes všechny překážky, které tato doba přináší, udělali hodně práce navíc a soutěž se ctí a úspěchem absolvovali.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com