Instagram

Projekt „CLIL a věda, ruku v ruce“ byl podpořen programem Erasmus+ (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Ta podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium. Účastníky mobilit mohou být studenti, stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Naše gymnázium se orientuje v prvé řadě na vzdělávání přírodovědných předmětů, jejichž stoprocentní zvládnutí je v současné době podmíněno také samozřejmou schopností komunikace v cizím jazyce. O zaměření školy a správném přístupu ke vzdělávání svědčí i úspěchy našich studentů, kteří jsou schopni konkurovat svým vrstevníkům i na poli mezinárodních soutěží (MO, FO, ZO).

Projekt je proto zaměřen na podporu našich učitelů a jejich schopnost předávat svým studentům odpovídající informace odrážející nejnovější výzkum v oblastech jejich zájmu. Domníváme se, že tímto budou motivovat i samotné studenty ke studiu odborných předmětů a výborné znalosti cizího jazyka. K tomu všemu má napomoci i znalost metody CLIL a její uplatnění ve výuce.

Dílčím cílem projektu je na základě získaných znalostí a dovedností připravit projektový den pro studenty školy, během kterého budou hrát hlavní roli stanoviště věnující se jednotlivým živlům. Studenti se s nimi budou seznamovat na základě různých aktivit. K tomuto projektovému dni náš tým vytvoří metodický materiál, který bude posléze poskytnut kolegům z naší školy a zpřístupněn ostatním učitelům na stránkách školy.

Dále usilujeme o prohloubení povědomí o naší škole i mezi širokou veřejností, které chceme i v dalších letech nabízet odborné přednášky a praktická cvičení zvláště v oblasti přírodních věd, a pokračovat tak ve velice úspěšném cyklu Vzdělávání dospělých na naší škole.

V neposlední řadě je naším cílem oslovení potenciálních zájemců o studium na naší škole a zvýšení atraktivnosti školy v regionu pořádáním odpoledních kroužků nejen pro studenty naší školy, ale i pro zájemce ze škol základních.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com