Instagram

Vestibul a aula

Školní galerie

Tabletová učebna

Laboratoř fyziky

Laboratoř chemie

Laboratoř biologie

Badatelské centrum

Relaxační místnost

Tělocvična

Posilovna

Jídelna

WC dívky

WC chlapci

Šatny

Icons made by Freepik from www.flaticon.com