Instagram

Vestibul a aula

 

Školní galerie

 

Tabletová učebna

 

Laboratoř fyziky

 

Laboratoř chemie

 

Laboratoř biologie

 

Badatelské centrum

 

Relaxační místnost

 

Tělocvična

 

Posilovna

 

Jídelna

 

WC dívky

 

WC chlapci

 

Šatny

 
Icons made by Freepik from www.flaticon.com