Instagram

Školní psycholožka

Mgr. Lucie Trojanová

Kontakt: [email protected]566 653 834

Termíny konzultačních dnů školní psycholožky ve školním roce 2022/2023 vždy v pondělí od 9.30 do 14.00.
Konkrétně se jedná o tyto dny: 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.,7. 11., 21. 11., 5. 12., 12. 12. 2022, 16. 1., 30. 1.,13. 2., 27. 2.,13. 3., 27. 3., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6. 2023

Oblasti konzultací pro žáky:

Oblasti konzultací pro rodiče a zákonné zástupce:

Oblasti konzultací pro pedagogy:

O školní psycholožce

Mgr. Lucie Trojanová je psycholožka s patnáctiletou praxí v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru, v minulosti působila také jako školní psycholožka na střední škole v Jihlavě. Příležitostně se věnuje lektorské činnosti, externě spolupracuje s neziskovou organizací, která se zaměřuje na realizaci adaptačních programů a ve společnosti SCIO participuje na realizaci seminářů, které se věnují národním srovnávacím zkouškám.

Své vysokoškolské vzdělání (jednooborové studium psychologie na FF MU v Brně) si dále průběžně doplňuje a rozšiřuje formou dlouhodobých výcviků (např. dvouleté doplňující studium arteterapie na PdF MU v Brně, Kurz skupinových forem práce s dětmi a mládeží na PdF UK v Praze) nebo kratších kurzů a seminářů (např. Krizová intervence, Zážitková pedagogika, Relaxační techniky, Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, Práce se třídou, vedení komunitních a diskusních kruhů).

Doplňující informace k pozici:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com