Instagram

Shromáždění rodičů – pozvánka

6. 11. 2019 PhDr. Milan Hána štítky: Třídní schůzky

Plenární shromáždění rodičů proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 15.30 hod. v aule školy

Vážení rodiče, na základě dohody se SRPŠ (Spolek rodičů a přátel školy) Gymnázia Žďár nad Sázavou Vám oznamujeme, že ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhne v aule školy v 15.30 hod. plenární shromáždění rodičů.

Také v letošním školním roce proběhne při vstupu do auly prezence přítomných (odděleně osmileté a čtyřleté gymnázium). Jde o nezbytnou součást plenárního shromáždění rodičů. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. Po ukončení shromáždění budou následovat třídní schůzky v jednotlivých kmenových třídách.

Na závěr proběhne ve sborovně školy jednání Rady rodičů.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com