Instagram

Oblasti činnosti metodika prevence

1. Metodické a koordinační činnosti

 

2. Informační činnosti

 

3. Poradenské činnosti

 

Co vám může pomoci řešit metodik prevence?

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com