Instagram

Dobročinné sbírky

3. 11. 2020 Mgr. Lenka Dočekalová Sandra Stemberková štítky: Život na gymnáziu

Září již tradičně patřilo dobročinným sbírkám, Srdíčkovému dni a Českému dni proti rakovině, při kterých pomáhají i studenti gymnázia. V letošním roce ještě přibyla třetí sbírka - Koláč pro hospic.

Dne 21. září se konal Srdíčkový den, což je sbírka obecně prospěšné společnosti Život dětem. Našim studentům z 2.B se podařilo prodejem předmětů s logem Život dětem vybrat částku 21 699 Kč. Tato částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Ve středu 30. září proběhla sbírka k Českému dni proti rakovině. Tentokrát se sbírkou pomohla třída 3.A,které se podařilo vybrat 36 740 Kč. Sbírka, jejíž hlavním letošním tématem jsou nádory ledvin a močového měchýře, má za cíl preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi.

Třetí sbírkou v pořadí byl tzv. „Koláč pro hospic“, pořádaný 7. října Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. I na této akci se podíleli naši studenti, přesněji řečeno 7 studentek ze 3.B. Ačkoli jich nebylo mnoho, do jejich pokladniček nakonec doputovalo 12 340 Kč.

Přečtěte si, jak sbírku vnímala jedna z našich studentek:

„Ve středu 7. října jsem se společně s několika svými spolužačkami vydala na akci Koláč pro hospic. Naším úkolem bylo prodávat koláče. Vybrané peníze byly určeny na paliativní a hospicovou péči ve Žďáru nad Sázavou.

Prodávat jsme začaly už v brzkých ranních hodinách a vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, tuto akci jsme si náležitě užily. Lidé k nám byli přívětiví, proto nám veškeré koláče zmizely za pár hodin. Příkladem může být stánek u městského úřadu, kde se během dvou hodin podařilo vybrat něco málo přes 8 tisíc.

Jsem moc ráda, že jsem se takové akce mohla zúčastnit a alespoň touto formou pomoci starým lidem, kteří jsou často odkázáni na druhé.“

Stemberková Sandra

Icons made by Freepik from www.flaticon.com