Instagram

Adaptační a projektové dny

9. 6. 2021 Mgr. Lenka Dočekalová štítky: Život na gymnáziu

Aby se žákům a studentům šlo po dlouhém období online výuky do školy s klidem a bez obav, každá třída absolvovala tzv. adaptační a poté i projektové dny.

Během měsíce května začali postupně nastupovat do prezenční výuky všichni studenti školy. Nejprve to byli žáci nižšího gymnázia a poté se dostalo i na studenty vyšších ročníků. Mnozí z nich měli z návratu do školního prostředí strach a cítili nejistotu, jak bude vše probíhat. Z toho důvodu vždy první den strávili s třídním učitelem netradičním způsobem – ne ve třídě, ale venku, ne učením, ale zábavou. V některých třídách se připravoval piknik, jiné jej trávily na školním hřišti, v areálu Pilské nádrže, procházkou kolem nádrže Staviště či přípravou na vodácký kurz. Studenti, z nichž někteří se neviděli přes půl roku, měli možnost se prostřednictvím různých her a aktivit zpětně zamyslet nad distanční výukou, ale také znovu navázat tam, kde na podzim skončili.

Jelikož termín nástupu všech studentů na prezenční výuku byl shodný s termínem písemných maturitních zkoušek, a tudíž by se všichni do školy nevešli, proběhl v úterý 25. 5. Projektový den. Jednalo se o akci všech studentů školy, pro které učitelé nachystali aktivity spojené s konkrétními předměty. Někteří studenti se věnovali Williamu Shakespearovi, jiní si prohlídku kostela na Zelené hoře spojili s výukou angličtiny, další svou venkovní výuku zaměřili biologickým směrem. Také došlo na poznávání některých míst Žďáru, o kterých studenti neměli ponětí, že vůbec existují.

Věříme, že i přes nepříznivé počasí si tyto dny užili všichni zúčastnění a něco nového se také naučili. Přejeme si, aby naše zkušenost s distanční výukou byla v takovémto rozsahu poslední, ale zároveň abychom byli schopní se z ní poučit a vzít si z ní to dobré.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com