Instagram

Naši geografové prováděli terénní výzkum v Jedovnici

22. 10. 2020 Robin Fajmonů fotografie: Mgr. Roman Veselský štítky: Zeměpis

Na poslední chvíli před všemi opatřeními se 8členný tým v čele s Mgr. Romanem Veselským vypravil na dvoudenní geografický kurz do Jedovnice. Akce proběhla ve spolupráci s katedrou geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

První den byl ve znamení práce v terénu. Prvním úkolem bylo zmapování místního autokempu Olšovec, do vytvořené podrobné mapy jsme zaznamenali nejen funkční vybavenost budov kempu, ale i kvalitu místního ubytování. Nad mapou jsme se pak zabývali SWOT analýzou kempu a na konci práce bylo naším úkolem navrhnout možné změny, které by pomohly zvednout kvalitu i popularitu místního autokempu. Druhým úkolem byl podrobný pedologický výzkum odebraných vzorků půdy. Zadané lokality jsme nejdříve museli za pomoci GPS zařízení nalézt, půdním vrtákem půdu odebrat a dále podrobit detailnímu průzkumu. Ze stanovených vlastností jsme poté navrhli její vhodné využití. Završením celého dne byla prezentace obou našich prací profesorům a studentům magisterského oboru učitelství zeměpisu z katedry geografie. 

Druhý den nebyl tak vědecký jako ten předchozí. Byl spíše poznávací a spočíval v geocashingové aktivitě, kdy jsme se vydali krasovou oblastí z Jedovnice do obce Rudice. Na každém stanovišti s „keškou“ jsme plnili zadané úkoly, které se týkaly jednak krasových jevů, jednak využití oblasti člověkem od historie po současnost. Na fotografiích v příloze si můžete prohlédnout některá místa z cesty, např. Rudické propadání, skalní útvar Kolíbky, mlýn v Rudicích a již opuštěný kaolinový lom Seč, kde jsme si připadali jako v národních parcích jihozápadu USA. 

Celý kurz nám přinesl cenné praktické zkušenosti, ale především jsme mohli potkat lidi, kteří se v oboru pohybují, a učit se přímo od nich. Protože zeměpis není jen o učení se ve škole, ale důležitou roli hraje především práce v terénu. Tímto děkujeme katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za možnost vyzkoušet si nové věci, a prohloubit tak naše znalosti. Poděkování patří také Radě rodičů naší školy za finanční podporu akce. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com