Instagram

Výtvarně nadaní studenti mají možnost navštěvovat výtvarný kroužek, který jim umožňuje zlepšení výtvarných dovedností (například jako příprava na přijímací zkoušky na VŠ uměleckého zaměření). Jedná se nejen o studijní kresbu živých modelů (viz fotografie), ale i řešení úkolů, které rozvíjí kreativitu a spolupráci.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com