Instagram

Šest úspěšných DofE expedic v květnu a červnu 2022

16. 10. 2022 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Volný čas DofE

Program DofE běží na naší škole od září 2021 a po roce můžeme říct, že úspěšně. To potvrzují i expedice, které proběhly koncem školního roku.

Expedice je čtvrtá část programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Skupinka studentů vyráží do přírody, kde tráví 2-4 dny, vaří na vařiči, většinou spí ve stanu, putuje přírodou, orientuje se podle papírové mapy a taky plní cíl, který si účastníci při přípravě zvolili.

V květnu proběhly 4 expedice: 2 týmy vyrazily na Pálavu, 1 tým do Železných hor a 1 tým do Žďárských vrchů. V červnu pak následovala skupinka dofáků, která zkoumala ekologicky zaměřené zemědělství na farmě v Budči. Koncem měsíce vyrazila na historicko-sportovní expedici skupinka absolventů ze třídy oktáva, ti putovali Bystřickem po významných historických památkách.

Letos v září jsme se všichni společně sešli a každý tým odprezentoval průběh expedice. Úspěch expedic dokládají i následující fotografie. Pro zajímavost, zde se můžete podívat na zdařilý výstup týmu (Aneta Veselská, Kateřina Procházková, Hubert Pokorný, Petr Nedělka), který mapoval zajímavá místa na Pálavě. Tým, který byl v Budči na farmě na průzkumné expedice, zpracoval svůj výstup do podoby infografiky.

V letošním školním roce budou DofE expedice pokračovat, již nyní se rozbíhají první přípravy a plány. Expedice by se měly uskutečnit v dubnu 2023.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com