Instagram

Putování po staré železnici

6. 7. 2021 Mgr. Lenka Nováková štítky: Dějepis

V rámci studia dějin 19. století je dokladem nezadržitelného technického pokroku v našem kraji stavba první železnice, na kterou ale museli místní obyvatelé čekat až do roku 1898. Její stopy se na některých místech ve Žďáru a jeho okolí ještě zachovaly, i když o nich už jen málokdo ví. Studenti druhého ročníku gymnázia si ale už budou místa, kudy železnice procházela, rozhodně pamatovat, protože si část dráhy od původního žďárského nádraží až po nádraží v dnešních Hamrech nad Sázavou sami prošli.

V úterý 22. června se totiž odehrál projektový den, který je měl se starou železnicí seznámit. Jejich průvodcem se stal Miloslav Lopaur, pracovník Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, který studenty díky zachovalým fotografiím i vzpomínkám pamětníků seznámil s původní podobou železnice i změnami v jejím okolí. Celý projekt završila samostatná práce studentů, kteří získané vědomosti zpracovali do podoby článku, reportáže či pověsti.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com