Instagram

Příběhy našich sousedů na GymZR

3. 5. 2023 Mgr. Lenka Nováková štítky: Dějepis

V pondělí 24. dubna proběhla v prostorách žďárského kina slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, do kterého se zapojil také tým šesti kvartánů naší školy. Vybranou pamětnicí se stala žďárská rodačka paní Růžena Benátská, která studentům vyprávěla o svém dětství v Žižkově ulici, o hrůzách druhé světové války i o vyhoření žďárské Tvrze. Své vyprávění okořenila také vzpomínkami na rivalitu mezi dvěma tělovýchovnými organizacemi, které v Městě Žďáře v době jejího dětství fungovaly – Sokolem a Orlem. Nechyběla ani zmínka o jejím setkání s Jaroslavem Heyrovským a vaření bramborových knedlíků v prášku.

I přesto, že práce s pamětníkem byla pro studenty zcela nová a nebylo pro ně vždy jednoduché ani  zpracování dokumentu, dokázali si se všemi problémy poradit a projekt zdárně zakončili prezentací své práce před početným publikem. Jak sami přiznávají, mnohé se díky zapojení v projektu naučili a někteří už pokukují i ve svém okolí po dalších pamětnících, kteří by jim také mohli své životní osudy vyprávět.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com