Instagram

Odborník z praxe v hodinách práva

4. 6. 2019 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Základy společenských věd Z výuky

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 se na naší škole odehrál zajímavý experiment: do výuky základů společenských věd byl zapojen odborník z praxe, právník Mgr. Josef Tulis. Podílel se na výuce práva ve třetím ročníku. Tematicky byly lekce, které vedl Mgr. Tulis, zaměřeny na právní praxi, právní teorii a občanské právo, zejména tvorbu smluv.

Pokud vše dobře dopadne, tak by i v následujících dvou letech měl projekt zapojení odborníka z praxe do výuky ZSV pokračovat. Rýsuje se spolupráce se zkušenou novinářkou, která by se podílela na výuce mediální výchovy a sociologie.

O naší spolupráci v hodinách práva byl jako o inspirativním příkladu z praxe napsán článek na stránkách NUV (Národní ústav pro vzdělávání). Citujeme několik pasáží z článku, celý text je k dispozici na http://www.nuv.cz/p-kap/o-pravu-s-pravnikem
 

Gymnázium Žďár nad Sázavou navázalo spolupráci s Mgr. Josefem Tulisem, odborníkem na obchodní právo, který se v tandemu s pedagogem Mgr. Lukášem Bořilem podílel na výuce předmětu Základy společenských věd ve 3. ročníku.  Jednalo se o 12 hodin výuky, jimž předcházela společná příprava obou aktérů. Příprava na jednu vyučovací hodinu trvala zhruba 2 hodiny – společná konzultace, příprava cvičení či prezentace… „Spočívala především ve výběru témat, abychom našli průsečík toho, co se učí v rámci práva na SŠ, s tím, o čem je odborník schopen mluvit, co zná z vlastní praxe,“ vysvětluje pedagog. Mgr. Tulis je specialistou na obchodní právu, hodiny se tedy týkaly oblastí jako právní praxe, právní normy, závazkové právo (smlouvy).

(…)

Jako významný přínos výuky pod vedením odborníka z praxe vidí pedagog určitou modifikaci učiva, spočívající v prezentaci reálných příkladů doplněných pohledem člověka, který se v praxi pohybuje. Zkušenosti z této spolupráce, přípravy a nápady, které v jejím průběhu vznikly, hodlá pedagog dál zužitkovat a čerpat z nich ve výuce.

Tento model výuky má podle Lukáše Bořila velký potenciál. „Za stěžejní považuji to, že se školní prostředí otevře více lidem z praxe, což přináší nové myšlenky, postřehy, vystoupení ze ´školní bubliny´. Problém však může být v ochotě odborníků zapojit se,“ připouští zároveň. Důvodem je časová náročnost aktivity – ne každý pracující odborník si může dovolit strávit část svého pracovního dne výukou. „Finančně by škola měla být schopna práci odborníka alespoň základní částkou ocenit,“ uzavírá pedagog. Dodejme, že v současném období lze tandemovou výuku, spolu s dalšími aktivitami, financovat prostřednictvím šablon pro SŠ vyhlášených MŠMT a dotovaných z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com