Instagram

Mladí delegáti OSN na žďárském gymnáziu

1. 3. 2019 Mgr. Lukáš Bořil štítky: Základy společenských věd

Koncem loňského kalendářního roku zavítali na naši školu tři mladí delegáti z OSN, aby studentům třetích ročníků představili možnosti zapojení se do mezinárodní politiky.

V čem spočívá Program Mladí delegáti do OSN?

Ministerstvo zahraničních věcí uvádí: „Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.“ (www.mzv.cz)

David Ulvr, bývalý mladý delegát v OSN za Českou republiku, hovořil o svých zkušenostech z pracovní stáže v New Yorku. Povídal o fungování OSN, zkušenostech s prácí delegáta či o běžném pracovním režimu v institucích OSN. Barbora Antonovičová a Patrik Plavec jsou současní mladí delegáti, kteří studentům přiblížili své vize, které by chtěli za mladé lidi v České republice v OSN prosazovat.

Program Mladých delegátů do OSN byl v České republice zahájen v roce 2016 s cílem podpořit participaci mladých lidí a strukturovaného dialogu s mládeží na světové úrovni, rozšířit možnost mladých lidí ovlivňovat chod institucí a navázat trvalou a stabilní spolupráci mezi zástupci mládeže a institucemi.“  (www.strukturovanydialog.cz)

Program je otevřený pro kohokoliv. Zajímá vás mezinárodní politika? Chtěli byste alespoň trošku ovlivnit její směřování? Chtěli byste se zapojit do diskuze o důležitých tématech nejen na úrovni České republiky? Láká vás stáž v USA či v Belgii? Neváhejte a zapojte se do programu Mladých delegátů.

Více informací naleznete na těchto stránkách:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com