Instagram

Měsíc filmu na školách

15. 12. 2022 Mgr. Lenka Nováková štítky: Dějepis

Měsíc filmu na školách se koná od roku 2005 každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou hosty (pamětníky, filmaře, protagonisty filmů, historiky) na „pofilmové“ debaty.

Na naší škole se do akce zapojili studenti dějepisného semináře. Ve středu 23. listopadu zhlédli jeden z doporučených filmů, Vyvlastnění. Dokument, který trefným způsobem ukazoval komunistickou zvůli a neodolatelnou chuť zničit někomu jinému život. Naším hostem a pamětníkem se stala paní Olga Pavlíková, členka Konfederace politických vězňů, jejíž tatínek byl zatčen a odsouzen k několikaleté práci v uranových dolech v Jáchymově jen za šíření protikomunistických letáků.

Velmi děkujeme naší pamětnici za poutavé vyprávění a chuť podělit se o osobní vzpomínky a organizaci JSNS za poskytnutí materiálů do výuku.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com