Instagram

Historicky první žďárská delegace na Pražském studentském summitu

22. 4. 2019 Anna Švaňhalová štítky: Základy společenských věd

Tento rok se konal již 24. ročník vzdělávacího projektu Pražský studentský summit. Studenti z celé republiky v něm simulují fungování OSN a se svými delegacemi hájí zájmy jimi vybraného státu. A kdo jiný mohl vytvořit historicky první žďárskou delegaci než právě studenti našeho gymnázia?

Anna Švaňhalová, Jan Nechanický a Kateřina Fialová – trojice studentů sexty, kteří se v září rozhodli, že se chtějí naučit i něco víc než jen probíranou látku ve škole. Zúčastnili se tedy přijímacího řízení na Pražský studentský summit. To spočívalo v sepsání eseje na téma Selhání OSN. Trojice sextánů patřila mezi autory nejúspěšnějších esejí, proto se mohli stát delegací a Summitu se zúčastnit. Pořadateli soutěže jim byl přidělen stát Alžírsko – na půl roku se tedy stali zástupci Alžírské demokratické a lidové republiky při Organizaci spojených národů.

Honza byl součástí Úřadu pro drogy a kriminalitu (UNODC), Anička hájila alžírské zájmy v Hospodářské a sociální radě (ECOSOC) a Katka vyjednávala ve Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC).  Během pěti přípravných sekání na VŠE se studenti učili vyjednávat, prezentovat či správně argumentovat. Do hloubky zkoumali i body agendy jednotlivých orgánů, jako například Boj proti měnové manipulaci v ECOSOC, nebo Obchod s padělanými léky v UNODC.

Veškeré nabyté dovednosti a vědomosti zužitkovali na závěrečně čtyřdenní konferenci v pražském Hotelu Olympik. Tam vyjednávali rezoluce, bojovali za alžírské zájmy, podávali pozměňovací návrhy, a nakonec vše odhlasovali na simulovaném Valném shromáždění. Mimo jiné si zkusili mluvit před sálem s více než 300 lidmi a setkali se s alžírským velvyslancem na přátelské schůzce na alžírské ambasádě.

Pražský studentský summit je jedinečný zážitek, který člověku předá takové zkušenosti, jaké by nikde jinde nezískal.  Věříme, že letošní alžírská delegace nebyla poslední a že příští rok bude mít naše gymnázium ještě o něco větší zastoupení.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com