Instagram

Historická konference

30. 9. 2022 Mgr. Lenka Nováková štítky: Dějepis

Studenti gymnázia nezískávají nové informace jen ve škole, ale jsou zváni i na významné akce, které se konají pod záštitou organizací, se kterými naše škola spolupracuje.

Zámek Žďár pozval v pátek 23. září studenty Dějepisného semináře a Historického klubu do freskových sálů zámku, kde se konala historická konference Život v cisterciácké krajině. Milovníci historie měli možnost dozvědět se maximum informací o změnách v krajině Žďárských vrchů, pod kterými je podepsán cisterciácký řád. A kromě toho samozřejmě poznali, jak to na takových konferencích obvykle chodí ;)

Děkujeme Zámku Žďár za pozvání a těšíme se na další spolupráci!

Icons made by Freepik from www.flaticon.com